Regenerace bytového fondu www.rbf.cz

Správa nemovitostí

Ceník služeb

Ceník níže popsaných služeb.


Nabízíme spolupráci na zajištění správy bytového domu. Budeme sledovat výdaje za provoz objektu, které lze výrazně ovlivnit optimalizací nákladů na opravy a údržbu. Navrhneme časové posloupnosti dlouhodobých investic a jejich odborné posouzení. Dále zajišťujeme vypracování smluv včetně posouzení jejich věcné a formální  správnosti. Součástí spolupráce je též důsledná a odborná kontrola práce firem, kterým byly jednotlivé činnosti zadány.

Díky dodavatelsky řešené správě nemovitostí se lze vyhnout nebezpečí případných penále za nedodržení legislativních povinností (revize, kontroly, pravidelné prohlídky).

© Regenerace bytového fondu 2007-2021