Ceník služeb


ENERGETICKÝ AUDIT, PROJEKT, PRŮZKUM ZDARMA, za 1,- Kč, 500,- Kč ….?


Energetický audit zhodnocení stávající spotřeby energií ve stávajícím technickém stavu, návrh 3 variant úsporných opatření, orientační vyčíslení nákladů na jejich provedení, doporučení nejvýhodnějšího postupu úsporných opatření vzhledem k návratnosti vložených prostředků v čase od 15 000 Kč
dle velikosti objektu
Stavebně technický průzkum a návrh řešení Důkladná prohlídka objektu ve stávajícím stavu, studium dostupných materiálů (projektová dokumentace, revizní zprávy, energetický audit je-li zhotoven) stanovení nejvýhodnější varianty rozsahu oprav vzhledem k ekonomické návratnosti, důležitosti a vlivu na celkový stav objektu. dle velikosti objektu,rozsahu průzkumu a technického stavu
Stavební dozor investora pravidelně (několikrát týdně a bez předchozího ohlášení) kontrolujeme stavbu, zjištěné skutečnosti a pokyny pro zhotovitele zapisujeme do stavebního deníku, operativně pořizujeme fotodokumentaci, v případě zjištěných závad řešíme jejich odstranění, před zakrytím části staveb například izolantem kontrolujeme stav podkladových vrstev (pevnost a odolnost), kotvení atd. Účastníme se kontrolních dnů. dle rozsahu prováděných prací a výše investičních nákladů
Zpracování žádosti o dotaci programu PANEL Zpracování žádostí o dotaci z programu PANEL provádíme tzv.„na klíč“, čímž se vyhnete zpoždění přidělení dotace díky formálním nedostatkům. K zpracování dotace je ze strany vlastníka domu nutné dodat jen potřebné podklady, dotaci zpracujeme až po souhlas poradenského střediska PANEL a následného předání k přidělení dotace Českomoravské záruční a rozvojové bance 1% z hodnoty úvěru poskytovaného bankou, min. 10 000 Kč

Celkový přehled poskytovaných služeb naleznete v levé části obrazovky, cenovou nabídku Vám rádi zpracujeme, kontaktujte nás!

Při komplexní regeneraci poskytujeme speciální výhodné ceny!


© Regenerace bytového fondu 2007-2023
Provozováno prostřednictvím publikačního systému TOPINFO CMSTopinfo CMS