Energetický audit (analýza spotřeby a možných úspor tepla)

Ceník služeb

Ceník níže popsaných služeb.


Energetický audit zpracovávají auditoři se zkušenostmi v oblasti bytových a panelových domů. Audit je rozborem všech druhů energií spotřebovávaných v budově (vytápění, osvětlení, ohřev teplé vody) a s návrhem optimální varianty na realizaci úsporných opatření.

V energetickém auditu vybereme z několika hodnocených variant optimální variantu zohledňující nejen největší snížení spotřeby energie v objektu, ale též investiční náklady na realizaci úsporných opatření včetně vyhodnocení návratnosti vložených finančních prostředků. 

Bez provedení energetického auditu budovy máte jen velmi omezenou možnost zkontrolovat, zda se Vám investované prostředky vrátí v předpokládané době.


© Regenerace bytového fondu 2007-2023
Provozováno prostřednictvím publikačního systému TOPINFO CMSTopinfo CMS