Posouzení současného stavu domu (stavebně technický průzkum)

Ceník služeb

Ceník níže popsaných služeb.


Spolu s energetickým auditem a projektem představuje základ pro dobrou investici do oprav (regenerace) domu a je nezbytně nutný pro stanovení pořadí a rozsahu prováděných prací.

Před vlastní prohlídkou důkladně prostudujeme dostupné podklady k objektu (projektová dokumentace, revizní zprávy, informace o dosud provedených opravách).

Prohlídku domu uskutečňujeme za účasti více odborníků s dlouhodobou praxí v oblasti regenerace bytových domů. Výstupem stavebně technického průzkumu je zpráva se stanovením rozsahu nutných prací dle jejich povahy a návrh na odstranění zjištěných závad. Z této zprávy vycházíme při zpracování projektové dokumentace.

Jako zvláštní druh posouzení stavu domu nabízíme STUDII PROVEDITELNOSTI PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM. V rámci tohoto dokumentu prověříme splnění podmínek pro podání žádosti o dotaci z programu ZELENÁ ÚSPORÁM. Vyhnete se tak drahé investici do přípravných prací, bez toho aby jste v okamžiku podání žádosti zjistili, že Váš dům nesplní základní kriteria pro přidělení dotace. (typickým příkladem je nezačlenění domu mezi konstrukční soustavy podle nařízení vlády 299/2001 Sb.) Cena za zpracování STUDIE PROVEDITELNOSTI představuje zlomek hodnoty investice, která by byla zbytečně vynaložena při vyřazení žádosti.


© Regenerace bytového fondu 2007-2024
Provozováno prostřednictvím publikačního systému TOPINFO CMSTopinfo DIGITAL