Stavební dozor

Ceník služeb

Ceník níže popsaných služeb.


Kontrolujeme kvalitu a způsob provedení prací přímo na stavbě.
 

Stavební dozor se dělí na:

  1. dozor realizátora - nepovinný, zpravidla zaměstnanec realizační firmy, zastupuje zájmy realizátora a kontrolu provádí pro potřeby realizátora
  2. dozor investora - zastupujeme zájem vlastníka domu, pravidelně a bez předchozího ohlášení kontrolujeme stavbu, zjištěné skutečnosti a pokyny pro zhotovitele zapisujeme do stavebního deníku, operativně pořizujeme fotodokumentaci, v případě zjištěných závad řešíme jejich odstranění, před zakrytím dílčích části konstrukcí například izolantem kontrolujeme stav podkladových vrstev, kotvení atd. Účastníme se kontrolních dnů viz níže. Dozor investora musí být na realizátorovi nezávislý. Ve vlastním zájmu si ho sjednává přímo vlastník domu - investor.
  3. dozor projektanta - autorský dozor nepovinný, námi doporučený, řeší operativní změny v projektu a nové detaily, kontroluje dodržování projektové dokumentace.

Kontrolní dny: organizované pravidelně přímo na stavbě, účastníme se jich s investorem (vlastníkem domu), realizátorem (generálním dodavatelem prací), subdodavateli, dodavateli stavebních systémů a materiálů, projektantem. Vyhodnocujeme aktuální situaci na stavbě, zjištěné závěry ve stavebním deníku, dooručujeme správný postup prací a použitých technologií vzhledem k aktuálnímu průběhu stavby. Závěry z kontrolních dnů zapisujeme do stavebního deníku.


© Regenerace bytového fondu 2007-2023
Provozováno prostřednictvím publikačního systému TOPINFO CMSTopinfo CMS