Poskytujeme tyto služby

Ceník služeb

Ceník níže popsaných služeb.


1. KOMPLEXNÍ REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ s certifikátem kvality

Zajišťujeme zpracování kompletních žádostí o dotace z programu NOVÝ PANEL a ZELENÁ ÚSPORÁM, průzkum stávajícího technického stavu včetně energetického auditu, návrh NEJVÝHODNĚJŠÍHO postupu oprav, projekt, stavební povolenístavební dozor.

Na základě průběžné kontroly a zjištěné shody s dokumentací nezávislým certifikačním orgánem vystavíme certifikát kvality provedených prací. (není totožný s ISO certifikací firem!)

vyžádat další informace...


2. SOUDNĚ ZNALECKÁ A EXPERTNÍ ČINNOST

Vypracujeme znalecký posudek a expertízu pro reklamaci nekvalitně provedených oprav a regenerací bytových domů.
Navrhneme nejlepší postup odstranění vad.

vyžádat další informace...


3. PROJEKČNÍ ČINNOST, ENERGETICKÉ AUDITY, ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ NOVÝ PANEL, ZELENÁ ÚSPORÁM

Zajišťujeme stavebně technický průzkum bytových domů včetně energetického auditu a navrhneme nejvýhodnější postup a rozsah regenerace domu, zajišťujeme projektové a další podklady pro kvalitní provedení regenerace bytových domů.

Stavebně technický průzkum,  energetický audit a nezávislý stavební dozor při provádění oprav za zvýhodněnou cenu.

vyžádat další informace...


4. SLUŽBY PORADENSKÉHO STŘEDISKA PROGRAMU NOVÝ PANEL A ZELENÁ ÚSPORÁM

Celkově zpracujeme nebo posuzujeme žádosti o dotace z programů NOVÝ PANEL nebo ZELENÁ ÚSPORÁM, k žádostem vydáváme stanoviska poradenského střediska NOVÝ PANEL pro Českomoravskou záruční a rozvojovou banku (ČMRZB), Státní fond rozvoje bydlení (SFRB), Státní fond životního prostředí (SFŽP)

Bezplatně radíme vlastníkům bytových domů (bytová družstva BD, společenství vlastníků jednotek SVJ, obce, soukromé osoby, developeři) v technických a finančních otázkách spojených s regenerací.

vyžádat další informace...


5. ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE PRO VLASTNÍKY BYTOVÝCH DOMŮ, PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Přímo pořádáme nebo spolupracujeme na pořádání seminářů a školení pro vlastníky budov (BD, SVJ, obce a státní organizace, soukromé vlastníky). Předáváme kvalitní a ověřené informace o regeneraci bytových domů. Naše školení nejsou reklamní akce dodavatelů a výrobců materiálu pro stavbu.

Aktuální přehled pořádaných akcí naleznete ZDE.

vyžádat další informace...


© Regenerace bytového fondu 2007-2023
Provozováno prostřednictvím publikačního systému TOPINFO CMSTopinfo CMS