Zateplení domu

Ceník služeb

Ceník níže popsaných služeb.


Představuje aplikaci zateplovacího systému (například na bázi fasádního pěnového polystyrenu nebo desek z minerální vlny) na obvodové konstrukce bytového domu. Při správném provedení má prokazatelně značný podíl na úspoře energie pro vytápění. Zabráníme nesprávnému provedení zateplení, použití nevhodně zvolených materiálů nebo nedodržení technologických postupů, které tvoří spolu s výměnou oken a dveří nejčastější zdroj závad a vážných poruch domů.

Následky výše popsaných pochybení se mohou projevit až za několik let, někdy až po uplynutí záruky. Dokazování pochybení realizační firmy nebo použití nevhodných materiálů pak bývá složité.

Se zateplením domů máme dlouholeté zkušenosti včetně detailní znalosti stavební fyziky.

Při přípravě a provádění zateplování domů je třeba se řídit následujícími zásadami:

  • Návrh konkrétní varianty zateplení, materiálového složení i způsobu provedení musí vycházet z energetického auditu.
  • Projekt musí vypracovat autorizovaná osoba nejlépe s dlouholetou praxí v regeneraci bytových domů (specializovaní projektanti a inženýrské organizace).
  • zárukou kvality provedení je vlastní kvalitní stavební dozor nezávislý na realizační firmě. Váš stavební dozor musí stavbu navštěvovat několikrát týdně bez předchozího ohlášení.
  • Pečlivě vybírejte realizační firmu. Nejlevnější nabídka zpravidla nebývá nejlepším řešením.
  • Při vyhodnocení nabídek realizátorů spolupracujte s projektantem, energetickým auditorem a Vámi vybraným stavebním dozorem.
  • Vytvoření smlouvy o dílo nechte na odborníky - právníky specializující se na stavební právo, konzultujte ji se stavebním dozorem a projektantem.
  • Trvejte na právu průběžné kontroly stavby Vaším stavebním dozorem bez předchozího ohlášení včetně přístupu na lešení.
  • Trvejte na zhotovení fotodokumentace z průběhu prací včetně provedení detailů, fotodokumentaci provádí stavební dozor a archivuje ji. Při řešení reklamací jsou fotografie velmi důležité a mohou Vám značně ulehčit reklamační řízení.
  • Odchylky od projektu, zjištěné závady, pokyny pro realizátora zapisujte do stavebního deníku a pečlivě archivujte kopie zápisů.
  • Převzetí díla vždy provádějte spolu se stavebním dozorem a projektantem. Doplatek celkové ceny díla proveďte až po odstranění nedostatků zjištěných při převzetí díla


© Regenerace bytového fondu 2007-2024
Provozováno prostřednictvím publikačního systému TOPINFO CMSTopinfo DIGITAL