Oprava střechy

Ceník služeb

Ceník níže popsaných služeb.


V rámci komplexní regenerace navrhneme a provedeme celkovou obnovu střešního pláště včetně zlepšení jeho tepelně izolační funkce. Pokud je realizace či oprava střešního pláště prováděná spolu se zateplením stěnových konstukcí, je nutné sladit návrh a provedení detailů např. atik a říms s požadavky na zateplení stěn.

Nekvalitně navržená nebo provedená rekonstrukce střechy vede nejen k zatékání do prostor pod střechou, ale může vést též  k poškození zateplovacího fasádního systému, zatékání do souvrství stěny a z toho vyplývajících důsledků (plísně, snížení životnosti konstrukce či její zborcení).


© Regenerace bytového fondu 2007-2024
Provozováno prostřednictvím publikačního systému TOPINFO CMSTopinfo DIGITAL