Správa nemovitostí

Ceník služeb

Ceník níže popsaných služeb.


Nabízíme spolupráci na zajištění správy bytového domu. Budeme sledovat výdaje za provoz objektu, které lze výrazně ovlivnit optimalizací nákladů na opravy a údržbu. Navrhneme časové posloupnosti dlouhodobých investic a jejich odborné posouzení. Dále zajišťujeme vypracování smluv včetně posouzení jejich věcné a formální  správnosti. Součástí spolupráce je též důsledná a odborná kontrola práce firem, kterým byly jednotlivé činnosti zadány.

Díky dodavatelsky řešené správě nemovitostí se lze vyhnout nebezpečí případných penále za nedodržení legislativních povinností (revize, kontroly, pravidelné prohlídky).


© Regenerace bytového fondu 2007-2023
Provozováno prostřednictvím publikačního systému TOPINFO CMSTopinfo CMS