Energetický štítek a průkaz budovy

Ceník služeb

Ceník níže popsaných služeb.


Energetický průkaz budovy slouží pro její jednoduché a jasné hodnocení z hlediska energetické náročnosti. Průkaz popisuje tepelně technické parametry budovy, technické zařízení budovy a měrné ukazatele energetické náročnosti. Energetický průkaz je povinně zpracováván pro nové budovy a pro budovy u nichž byla provedena změna dokončené stavby podléhající povinnosti zpracovat energetické hodnocení. Energetický průkaz nebo energetický audit je jedním z požadavků pro získání dotace z programu PANEL.

Energetický štítek:

Stejně jako elektrospotřebiče mají energetický štítek i budovy. Energetický štítek je grafické vyjádření stupně tepelné náročnosti budovy (STN) a slouží pro jednoduché a jasné hodnocení budovy z hlediska požadavků energetické náročnosti. Umožňuje  jednoduché porovnávání budov z hlediska nároků na spotřebu energie při provozu budovy.

Energetický štítek klasifikuje budovy podle zák. č. 177/2006 Sb. do sedmi kategorií A - G od mimořádně úsporných (A) až po mimořádně nevyhovující (G). Energetický štítek budovy se vypracovává na základě vypracovaného energetického auditu budovy či energetického průkazu budovy. Součástí vydaného energetického štítku budovy je "protokol o energetickém štítku", který obsahuje veškeré údaje, na základě kterých bylo energetické posouzení provedeno.Energetický štítek budovy dle ČSN 73 0540-2
Energetický štítek budovy dle ČSN 73 0540-2


© Regenerace bytového fondu 2007-2023
Provozováno prostřednictvím publikačního systému TOPINFO CMSTopinfo CMS