Dotace na opravy (regeneraci) bytového fondu

Ceník služeb

Ceník níže popsaných služeb.


Zpracování žádostí o dotaci z programů PANEL nebo SFžP provádíme tzv. "na klíč", čímž se vyhnete zpoždění přidělení dotace díky formálním nedostatkům. K zpracování dotace je ze strany vlastníka domu nutné dodat jen potřebné podklady, dotaci zpracujeme až po souhlas poradenského střediska PANEL a následného předání k posouzení dotace Státním fondem rozvoje bydlení nebo SFŽP. Pokud zvažujete financování regenerace za pomoci bankovního úvěru, je využití dotace na krytí úroků zpravidla velmi výhodné.

Roční úroková míra úvěru na regeneraci panelového domu se pak pohybuje v úrovni cca 2-3% (po započtení dotace).

Je však nutno říci, že se podpora vztahuje na úvěr nebo jeho část, jehož výše nepřekročí částku 5500,- Kč na m2 podlahové plochy bytu, a to i když je poskytnutý úvěr vyšší.

O přidělení dotace rozhoduje Státní fond rozvoje bydlení (SFRB), žádosti o dotace jsou podávány prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). K žádosti o poskytnutí dotace poskytujeme stanovisko našeho poradenského střediska PANEL.

V současnosti stát poskytuje dotace především na komplexní regeneraci bytových domů (program NOVÝ PANEL) nebo dotaci na snížení enegergetické náročnosti staveb určených k bydlení, poskytované Státním fondem životního prostředí (program Zelená úsporám). Obě dotace lze vzájemně kombinovat.

Dotace ZELENÁ ÚSPORÁM na zateplení bytových a rodinných domů je poskytována na m2 podlahové plochy bytu nebo domu a liší se dle skutečné výše dosažených úspor energií na vytápění. Zjednodušeně lze řici, že dotace může v některých případech dosáhnout i 100% nákladů na zateplení.

O přidělení dotace rozhodne Státní fond životního prostředí, přičemž veškeré žádosti o dotaci připravíme na "klíč" včetně všech povinných příloh a posudků (tepelně-technický výpočet, návrh úsporných opatření, projektová dokumentace, technická zpráva).

Zpracováním žádostí o dotace naším prostřednictvím se vyhnete vyřazení žádosti kvůli formálním nedostatkům nebo neúplnosti příloh k žádostem přikládaných.

vyžádat další informace...


© Regenerace bytového fondu 2007-2024
Provozováno prostřednictvím publikačního systému TOPINFO CMSTopinfo DIGITAL