Sanace statických poruch

Ceník služeb

Ceník níže popsaných služeb.


Posuzujeme stav z hlediska statického zabezpečení, tvoří součást stavebně technického průzkumu.

Statické poruchy vykazují převážně tyto části budov:

  1. stěny - svislé a šikmé trhliny ve stěnách, nadpražích oken a dveří, odpadávání krycích vrstev výztuže s následnou korozí výztuže
  2. stropy lodžií, balkonové desky - odpadávání krycích vrstev výztuže s následnou korozí
  3. styky a spoje panelů - trhliny a poruchy v místech vodorovných i svislých styků panelů, obnažení výztuže a její následná koroze, vznik výrazných tepelných mostů a zatékání srážkové vody
  4. zábradlí - koroze kotvících prvků ocelových nebo betonových zábradlí

Podcenění či zakrytí statických poruch může vést k vážným problémům případně ke znehodnocení nové fasády včetně izolačních materiálů. Může skončit i ohrožením bezpečnosti nájemníků či vážným zraněním osob.

Zakrývání statických poruch zateplovacím systémem je častou praxí, stejně jako jejich nekvalitně provedená sanace. Závady se znovu projeví po několika letech, k jejich odstranění je nutný zásah do zateplovacího systému včetně jeho nového provedení.


© Regenerace bytového fondu 2007-2024
Provozováno prostřednictvím publikačního systému TOPINFO CMSTopinfo CMS