Vytápění domu

Ceník služeb

Ceník níže popsaných služeb.


Jedním ze základních nástrojů pro snížení nákladů na vytápění je regulace otopné soustavy.

Regulaci otopné soustavy se musí provést jako jedna ze součástí celkové regenerace domu (zvlášť po zateplení a výměně oken).

Bez vyregulování otopné soustavy po zateplení domu nemusí dojít k úsporám energie a ke snížení nákladů na vytápění v plánované výši. Byty budou přetápěny, teplotu vnitřního vzduchu budou uživatelé bytů regulovat větráním okny.

Dalším krokem k úsporám je celková modernizace ohřevu teplé vody. V řadě případů lze zajistit úspory energie na vytápění změnou např. zdroje dodávané energie, změnou systému vytápění např. na idividuální kotle v bytech, nástřešní plynové kotelny apod.


© Regenerace bytového fondu 2007-2023
Provozováno prostřednictvím publikačního systému TOPINFO CMSTopinfo CMS