Rozvody vody a tepla

Ceník služeb

Ceník níže popsaných služeb.


Původní rozvody vody v bytových panelových domech byly zhotovovány z materiálů s omezenou životností. Většina těchto rozvodů již byla postupně vyměněna, často za nevhodné materiály. Dnes jsu k dispozici nové trubní rozvody z plastů pro TV i SV s dlouhou životností. 

Výměnu hlavních rozvodů vody v instalačních šachtách doporučujeme provést před nebo současně s rekonstrukcemi bytových jader. Škody na rekonstruovaných jádrech způsobené poškozenými rozvody, teplé a stuedené vody, bývají mnohonásobně větší, než při poškození původních umakartových jader.

Při rekonstrukci šachetních rozvodů se často nedodržovaly zásady požární bezpečnosti. Šachty jsou nejrychlejší cestou šíření plamene a podceněním požárního rizika riskujete život vlastní, svých blízkých i obyvatelů celého domu.


© Regenerace bytového fondu 2007-2023
Provozováno prostřednictvím publikačního systému TOPINFO CMSTopinfo CMS