Výměna oken a dveří (otvorové výplně)

Ceník služeb

Ceník níže popsaných služeb.


Výměna oken a dveří představuje jedno z nejdůležitějších energeticky úsporných opatření. Zároveň se zde vyskytují závažné chyby vedoucí až k omezení kvality bydlení (výskyt plísní, zatékání vody do bytů, netěsnosti spár otvorových výplní).

Příprava výměny oken a dveří se nejčastěji omezí pouze na zaměření stávajících otvorů s tím, že případné komplikace budou "operativně" řešeny přímo během montáže. Kombinace nedostatečné přípravy prací a využití nekvalifikovaného montážního personálu může končit velmi závažnými poruchami. Kvalitně provedená výměna oken a dveří totiž není pouze vsazení okna do otvoru, přikotvení několika šrouby, vypěnění spáry mezi ostěním a rámem okna, její upravení štukem nebo akrylátovým tmelem.

Při výměně oken a dveří dodržujeme závazné technologické postupy, které nejsou často v běžné stavební praxi dodržovány.

I při pouhé výměně oken a dveří vlastníkům domů zabezpečujeme stavební dozor expertem a to již v přípravné fázi (zaměření, vypracování závazného postupu výměny).

Bez detailní znalosti problematiky nebo bez účasti stavaře specialisty nemáte šanci zkontrolovat dodržování všech požadavků na výrobu a montáž oken i dveří.


© Regenerace bytového fondu 2007-2024
Provozováno prostřednictvím publikačního systému TOPINFO CMSTopinfo DIGITAL