Projektová dokumentace

Ceník služeb

Ceník níže popsaných služeb.


Zpracování projektové dokumentace provádí projektanti s dlouhodobou praxí a zkušenostmi. V projektové dokumentaci vycházíme z posouzení stávajícího stavu domu (stavebně technického průzkumu) a energetického auditu.

Na přípravě projektové dokumentace spolupracují specialisté na statiku, stavebně tepelnou techniku, energetiku budov (zateplení, výměna oken), projektanti TZB (el. energie, voda, topení, plyn, výtahy), specialisté na požární bezpečnost a stavební akustiku.

Kvalitně zpracovaná projektová dokumentace tvoří základní a nejdůležitější materiál v celém procesu regenerace bytového domu.

V souladu s projektovou dokumentací předkládá realizátor cenovou nabídku a provádí vlastní práce na objektu. Projektová dokumentace upřesňuje, které materiály budou při rekonstrukci použity. Podle projektové dokumentace provádí stavební dozor investora kontrolu kvality prací.


© Regenerace bytového fondu 2007-2023
Provozováno prostřednictvím publikačního systému TOPINFO CMSTopinfo CMS