Regenerace bytového fondu www.rbf.cz

Zateplení domu

Ceník služeb

Ceník níže popsaných služeb.


Představuje aplikaci zateplovacího systému (například na bázi fasádního pěnového polystyrenu nebo desek z minerální vlny) na obvodové konstrukce bytového domu. Při správném provedení má prokazatelně značný podíl na úspoře energie pro vytápění. Zabráníme nesprávnému provedení zateplení, použití nevhodně zvolených materiálů nebo nedodržení technologických postupů, které tvoří spolu s výměnou oken a dveří nejčastější zdroj závad a vážných poruch domů.

Následky výše popsaných pochybení se mohou projevit až za několik let, někdy až po uplynutí záruky. Dokazování pochybení realizační firmy nebo použití nevhodných materiálů pak bývá složité.

Se zateplením domů máme dlouholeté zkušenosti včetně detailní znalosti stavební fyziky.

Při přípravě a provádění zateplování domů je třeba se řídit následujícími zásadami:


© Regenerace bytového fondu 2007-2018